1512fecf06fc4c67e33cfd21e5c8c94b

Con đã thành công như ước nguyện của cha

Ba trên trời cao có thấu thì hãy an tâm, những đắng cay cực khổ, những nhục nhã con sẽ thay ba trả lại hết cho đời. Ba ơi, lại…

Read more »