bi-mat-tay-dinh-cua-co-vo-hien-trong-chuyen-cong-tac-dau-tien-bimatcuavo-1478158346-width450height338

Trên thế gian này thứ không có được và đã mất đi, cái gì quý nhất? – Đáng đọc, đáng suy ngẫm…

Đáng đọc lắm mọi người ạ: Con người gặp được nhau kiếp này là duyên nợ ngàn năm, vì thế nếu gặp được người đáng trân trọng thì đừng bỏ…

Read more »