4f7135e048ad56f32bd5e3f1a6d7ed35

“Anh đừng nói em mất chồng, mà là chúng ta mất nhau rồi!”

Thuyết phục cô không được, anh liền nổi cáu: “Em tưởng như thế là hay hớm và đáng khen lắm à? Người ta chỉ nói em kém cỏi nên bị…

Read more »