Woman frustrated with her boyfriend

Cuối cùng, chính chồng tôi phải tháo chạy khi tôi đưa cô nhân tình ấy đến “tặng” cho anh

Tối đó, cô ta đến thật. Nghe tiếng chuông cửa, tôi bảo chồng ra mở. Anh đã sững sốt khi nhìn thấy cô bồ nhí đến tận nhà. Không đợi…

Read more »