9e010a1f27eb174962de82f4d8aa9902

“Em và tình yêu 8 năm không thể đáng giá bằng 2 tỉ của cô ấy được!”

Cảnh bất ngờ nói chia tay với Ngọc. Cũng phải, vì tình yêu 8 năm của cả hai đâu thể mài ra mà trả nợ cho gia đình anh? Ngọc…

Read more »